Om Ersnäs IF

Ersnäs IF är en ganska gammal förening. Den bildades 1933 och har alltså styvt 70 år på nacken. Ersnäs IF:s historia är också en bild av byn Ersnäs historia. Under de år idrottsföreningen funnits har den engagerat hela byn vid många tillfällen. Vad händer om en by tunnas ut? Om affärer, cafe, skolor och andra arbetstillfällen försvinner. Jo, allting gör att man träffas mindre. Försvinner dessutom föreningslivet, så uppstår lätt ett sovsamhälle. En idrottsförening står för mycket av gemenskapen och skapar kontakt mellan människor. Idag har vi cirka 400 medlemmar, mer eller mindre aktiva.

Efter år av erfarenhet av flertalet sporter i föreningen har fotbollen genom åren varit den sektion som varit mest bestående. Något som vi sett över årens lopp är att bristen på finansiering saknats hos inte bara oss, utan av flertalet klubbar i kommunen. Förr i tiden var det svårare att hitta finansiärer och sponsorer så som städbolagett till tävlingar och sportevenemang men vad vi har sett nu är att flertalet klubbar har tagit in extern finansiering via nätet.

Vidare försöker föreningen aktivera barn och ungdom samt deras föräldrar i det elljusspår som efter mycket idéellt stod klart 1975. Där har vi bl.a. under en följd av år arrangerat skidtävlingar med deltagande av svenska och utländska elitåkare. Det första loppet vanns för övrigt av Sven-Åke Lundbäck.

Till julen har vi funderat på att skicka gåvokort från tsreklam till våra medlemmar. De kan då lösa in och få fina presenter till julfirandet.